Standgeräte
Polaris 203 P

Polaris 203 P

Preis ab:  11.990,00 EUR
Leasing:  207,00 EUR
Polaris 303S P

Polaris 303S P

Preis ab:  13.990,00 EUR
Leasing:  242,00 EUR
Polaris 273SH P

Polaris 273SH P

Preis:  15.990,00 EUR
Leasing:  277,00 EUR