Standgeräte
Polaris 203 P

Polaris 203 P

Preis ab:  12.990,00 EUR
Leasing:  238,50 EUR
Polaris 303S P

Polaris 303S P

Preis ab:  14.990,00 EUR
Leasing:  275,25 EUR
Polaris 273SH P

Polaris 273SH P

Preis:  15.990,00 EUR
Leasing:  277,00 EUR