Slush Maschinen
Solo Slush

SOLO Slush

Preis: 1.390,00 EUR pro Stück
Leasing:32,75 EUR 60 Monate ohne Anzahlung
Hinweis: Alle Preise sind Netto
Info
Duo Slush

DUO Slush

Preis: 2.190,00 EUR pro Stück
Leasing:43,56 EUR 72 Monate ohne Anzahlung
Hinweis: Alle Preise sind Netto
Info
Trio Slush

TRIO Slush

Preis: 2.790,00 EUR pro Stück
Leasing:51,79 EUR 72 Monate ohne Anzahlung
Hinweis: Alle Preise sind Netto
Info
quatro Slush

QUATRO Slush

Preis: 4.390,00 EUR pro Stück
Leasing:81,50 EUR 72 Monate ohne Anzahlung
Hinweis: Alle Preise sind Netto
Info